Για να παρακολουθήσετε την επικαιρότητα χρειάζεστε 100 μάτια...

Εμείς τα έχουμε!

Προφίλ

Η Άργος Τύπου της Ανατολής 1911, η αρχαιότερη εταιρία Αποδελτίωσης Τύπου στη Ελληνική Αγορά με 100 χρόνια λειτουργίας, σας προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες με τρόπο γρήγορο, καινοτόμο και ποιοτικό. Η συνεχής έρευνα της αγοράς και η επένδυση σε νέα τεχνολογία διασφαλίζει την κάλυψη κάθε πιθανής ανάγκης της επιχείρησής σας τώρα αλλά και στο μέλλον.

Η Άργος Τύπου της Ανατολής 1911 χρησιμοποιώντας την πιο εξελιγμένη διαδικασία ηλεκτρονικής αποδελτίωσης σας δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω των εφαρμογών κάλυψης Έντυπου, Ηλεκτρονικού και Ραδιο - Τηλεοπτικού Τύπου. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχεται μέσω των υπηρεσιών Press Monitor, Web Monitor, TV Monitor και Radio Monitor.

Η νέα αντίληψη της Άργος Τύπου της Ανατολής 1911 με επίκεντρο τον πελάτη - συνεργάτη έχει σαν στόχο την δημιουργία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και απόδοσης με σκοπό την εξειδίκευση και προσωποποίηση της καθημερινής σας ενημέρωσης.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Press Monitor
  • Web Monitor
  • TV Monitor
  • Radio Monitor
Αναλυτικά ›